ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Επιστροφές Προϊόντων.

Κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας οφείλετε να ελέγχετε την κατάσταση της συσκευασίας του προϊόντος. Αν αντιληφθείτε ελάττωμα στην συσκευασία καλό θα είναι να το αναφέρετε γραπτώς κατά την παραλαβή. Επιστροφές προβλέπονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος, η οποία θα οφείλεται στην εταιρεία μας , ο πελάτης θα έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή αυτού. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και η συσκευασία του να είναι άθικτη. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν την εταιρεία WWW.EMPANIO.GR
• Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως και να επιστρέψει το προϊόν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή αυτού,εφόσον αυτό δεν ήταν ειδική παραγγελία δηλαδή: ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΟΠΩΣ SAUNES, ΥΔΡΟΜΑΣΆΖ ΣΕ ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ, ΈΠΙΠΛΑ ΜΠΆΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΆΛΛΟ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΉ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΆ ΔΕΝ ΓΊΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΉ Η ΜΑΤΑΊΩΣΗ ΕΦΌΣΟΝ ΈΧΕΙ ΓΊΝΕΙ Η ΠΑΡΆΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΊΟΝΤΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΈΡΘΕΙ ΛΑΘΟΣ / ΧΤΥΠΗΜΈΝΟ. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και η συσκευασία του να είναι άθικτη. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν τον πελάτη
Σε περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί κατεστραμμένο ή η συσκευασία έχει ανοιχθεί , η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από την εταιρεία.Τέλος, σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση ή επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν.
Προς αποφυγή προβλημάτων θα ήταν καλό πριν από κάθε επιστροφή , να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2310300219.
Ακύρωση παραγγελίας
Σε περίπτωση που το προϊόν που θέλετε να ακυρώσετε ΕΊΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΓΊΝΕΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ Η ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ τότε η ακύρωση γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση.
Σε περίπτωση που το προϊόν που θέλετε να ακυρώσετε ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ ΚΑΙ ΈΧΕΙ ΓΊΝΕΙ Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΆ ΑΥΤΟΎ τότε η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΔΙΑΤΗΡΕΊ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΈΞΟΔΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΆ